Start » Linux » Jak utworzyć folder ‘tmp’ we wszystkich pod-folderach?
Apr
05

find . -maxdepth 1 -mindepth 1 -exec mkdir {}/tmp \;

Komentarze zablokowane.