Start » Wiara » Wierzmy w Boga, bo Bóg wierzy w nas
May
02

Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej wiary. To dzięki Jezusowi poznaliśmy Boga:

„Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” – mówi Chrystus(J 14,9) - „To Ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie. Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł”.

Dzięki Niemu mamy odpuszczenie grzechów oraz obietnicę życia wiecznego. Wiara w Jezusa i Jego Boskie pochodzenie daje zbawienie. To wszystko jest dla mnie oczywiste i fakt ten jest fundamentem, na którym opieram moje życie.

Przeżywając kolejną moją Wielkanoc dostrzegłem również drugi aspekt Męki Zbawiciela. Prócz tego, że Jego śmierć zaowocowała powstaniem Kościoła i skłoniła nas do tego by wierzyć, Bóg powiedział nam coś jeszcze. Posyłając Swojego Jedynego Syna i oddając Go w ofierze za nasze niewierności, po wszystkich naszych upadkach i zdradach, Bóg zadeklarował, że wierzy w każdego z nas.  Jest to niesamowita nowina dla każdego człowieka! Kto może wyjaśnić tajemnicę tak nieskończonej miłości i ufności.

Pamiętam jak mój tata pozwolił mi pierwszy raz poprowadzić samemu jego samochód. Czułem się b. wyróżniony i spełniony. Tata nie musiał nic mówić więcej – słowa były zbędne.  Miłość Boga jest podobna do  miłości dobrego taty. Jest o wiele doskonalsza od niej. Bóg, Pan wszelkiego stworzenia, dawca życia, Pan wszechświata, oto Syna swojego jedynego nieskażonego, posyła do nas.  Bóg w nas wierzy.

W Księdze Rodzaju opisano historię wielkiego potopu, która zaświadcza o tym, że Bóg nie powierza swojego zaufania nikomu, kto nie jest go wart. Tylko Noe wraz z jego rodziną ocalał. Jemu Pan zaufał i pobłogosławił. Pan nie uczynił takiej zagłady ponownie. Nie rezygnował z nas nawet gdy odwracaliśmy się od Niego i zabijaliśmy Jego proroków. Zatem odkryłem, że jestem powiernikiem Bożego zaufania.

Komentarze zablokowane.