Start » Inne » Floatbox: SSL popup w IE6
Jul
21

W przypadku, gdy Wasza strona używa protokołu https możecie spotkać się z wyskakującym okienkiem dotyczącym ‘mieszanej’ treści (szyfrowanej i nieszyfrowanej ) podczas otwierania floatbox’a.

Problem rozwiązuje następująca zmiana w javascripcie:

Floatbox.prototype.setNode = function(nodeType, id, parentNode, title) {
 var node = this.doc.getElementById(id);
 if (!node) {
   node = this.doc.createElement(nodeType);
   if (id) node.id = id;
   if (nodeType == 'a') node.setAttribute('href', '#');
   if (title && this.showHints != 'never') node.setAttribute('title', title);
   if (nodeType == 'iframe') {
     node.setAttribute('scrolling', this.itemScrolling);
     node.setAttribute('frameBorder', '0');
     node.setAttribute('align', 'middle');

     // problem with SSL popoup in IE6
     if( this.ieOld )
       node.setAttribute('src', 'javascript:false;');
   }
   parentNode.appendChild(node);
 }
 node.className = id + '_' + this.theme;
 node.style.display = 'none';
 return node;
};

Przyczyną problemu jest sposób w jaki zachowuje sie IE6 na iframe’y bez ustawionego atrybutu src (czytaj).

Komentarze zablokowane.